Megbízható-e a kivitelező? Hogyan lehet ezt ellenőrizni? II.

Ablakfelújítás – Megbízható-e a kivitelező? Hogyan lehet ezt ellenőrizni?

Vajon milyen hivatalos források állnak rendelkezésünkre, melyek segítségével kiszűrhetjük a kevésbé megbízható cégeket? Mik azok a tényezők, amelyek garantálhatják a professzionális munkavégzést? Utánajártunk.

Ott hagytuk abba, hogy a kamara oldalán érdemes csekkolni a kivitelezőket. Aki üzletszerűen kíván építőipari kivitelezési tevékenységet folytatni, legyen az egyéni vállalkozó vagy társas vállalkozás, köteles e tevékenység megkezdését követő legkésőbb 5 munkanapon belül felvételét kérni ezen kamarai nyilvántartásba. A weboldalon megtalálható az építőipari vállalkozók etikai kódexe is, amely kettős célt szolgál:

  • egyrészt utat mutat az építési vállalkozók részére a tisztességes verseny, a becsületes üzleti magatartás, az elvárható piaci és más üzleti cselekedetek kapcsán,
  • másrészt alapul szolgál az etikai eljárások lefolytatásához.

Az MKIK oldala segítségünkre lesz abban is, hogy milyen megállapodást kössünk a kiválasztott kivitelezővel, hiszen találhatunk az oldalon mintaszerződéseket mind az átalánydíjas, mind a tételes elszámolású kivitelezéshez, ezen kívül a szerződések megkötését segítő magyarázatokat is.

Ha nem vagyunk elégedettek…

A kivitelezésekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő akadály, hogy nem határidőre készül el a felújítás, vagy nem olyan minőségben, ahogyan az elvárható lenne, vagy éppen újabb, előre nem látott munkák elvégzése válik szükségessé, amely miatt a vállalkozói díj megemelkedhet.

A határidők betartására a szerződésben kikötött késedelmi kötbér alkalmazásával ösztönözhetjük a kivitelezőket. Ilyen kikötés lehet, ha a kivitelező egy előre meghatározott összeget fizet ki naponta az elmulasztott határidőtől kezdve, amely akár a végül fizetendő vállalkozói díjba is beszámítható. A kötbért írásban kell minden esetben rögzíteni. Az eredetileg megállapodott munkák és díjak megítélésében a jogszabály ugyan segítségünkre van, azonban a gyakorlatban, a felújítás során felmerülő munkák elvégzésének szükségessége és díjazása sok ellentétet szülhet.

A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Ezt nevezzük többletmunkának. A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Ekkor beszélünk pótmunkáról.

A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. Tételes elszámolás szerint meghatározott vállalkozói díj esetén a vállalkozó az elvégzett munka ellenértékére jogosult. A vállalkozói díj alapesetben a szerződés teljesítésekor, tehát a kivitelezés elvégzésekor esedékes. A vállalkozók nagyobb költségvetésű munkák esetén a díjfizetést általában az egyes, egymástól elkülöníthető munkafázisok elvégzéséhez szokták kötni. Ezekben a dolgokban sokat segíthet egy műszaki ellenőr. Cikkünk folytatásában őt is bemutatjuk.

További részletekért olvassa el cikkünk előzményét, illetve a folytatását, de érdemes facebookos oldalunkon is körülnéznie.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...