Minőségi irányelvek

Ez a dokumentum a Rácz Ablakfelújító Kft. által beépített, CE Glass Industries által forgalmazott és gyártott üvegtermékek, vizuális minőségének megítéléséhez érvényes. A megítélést az alább ismertetendő vizsgálati alapelvek alapján, az 1. táblázat szerinti megfelelőségi kritériumok segítségével kell végezni. Az értékelést beépített állapotban, a szabadon maradó üvegfelületre kell vonatkoztatni. Jelen irányelvet az Üvegipari Szövetség valamint az EMI kht. irányelvei alapján állítottuk össze, a „Szabványgyűjtemény”-ben felsorolt szabványok kiegészítéseként.

Az irányelv csak korlátozásokkal érvényes a különleges kivitelű üvegek esetében, mint pl. az egyes rétegek közötti térben vagy az üvegek közötti légrésben elhelyezett elemek (pl. álosztás), katedrálüveg felhasználásával készült üvegtermékek, fokozott biztonsági követelményeknek megfelelő, továbbá tűzálló üvegezések esetén. Ezeket az üvegtermékeket a felhasznált alapanyagok, az alkalmazott gyártási eljárások, és a gyártó utasításainak függvényében kell értékelni. Az üvegtermékek éleinek vizuális megítélése nem képezi a jelen irányelv tárgyát. A tervezett felhasználási célt a megrendeléskor fel kell tüntetni.

Vizsgálat

Alapszabályként a vizsgálatnál az üvegezés átláthatósága, azaz a belső oldali nézet és nem pedig a külső oldali nézet a mérvadó. Nem szabad a vizsgálathoz a hibahelyeket (kifogásolt helyeket) külön megjelölni.

Az 1. táblázatában található üvegezések vizsgálatát legalább 1 m távolságból belülről kifelé és olyan látószögből kell végezni, amely megfelel a helyiség általános, szokásos használati céljának. A vizsgálatot lehetőség szerint normál nappali fényviszonyok (pl. felhős égbolt - közvetlen napfénybesugárzás nélkül) vagy mesterséges megvilágítás mellett kell végezni. A közvetlen napfényt célszerű leárnyékolni a vizsgálat előtt. A helyiség belsejében található üvegezések (belső üvegezések) vizsgálatát (diffúz) fényviszonyok, a használat jellegének megfelelő megvilágítási erősség és célszerűen a felületre merőleges látószög mellett kell végezni. Az üvegezések külső értékelését (pl. külső nézet) az ennél szokásos nézőtávolságok alkalmazásával kell végezni. A vizsgálat tárgyát képező üvegezésekre vonatkozó termékszabványokban előírt vizsgálati feltételek és ellenőrzési távolságok a fentiektől eltérhetnek, és nem képezik a jelen irányelv tárgyát. Az ezekben a termékszabványokban előírt vizsgálati feltételek az épületekben, a helyszíni vizsgálatok során gyakran nem tarthatók be.

Az 1. táblázat vonatkozik float üvegekre, egyrétegű edzett biztonsági üvegekre (ESG), egyrétegű hőerősített (előfeszített) üvegekre (TVG), a gyantával (VG) ill. PVB - EVA fóliával (VSG) ragasztott biztonsági üvegekre bevonattal vagy a nélkül, illetve az ezekből készített szigetelő üvegszerkezetekre.

Általános tudnivalók

Az üvegtermékek azon tulajdonsági paraméterei (pl. hang- és hőszigetelés, fényáteresztési értékek stb.), amelyeket az adott funkcióhoz előírnak, az adott vizsgálati szabványban meghatározott méretű próbatestre vonatkoznak. Más üvegméretek, kombinációk vagy a beépítési és külső hatások miatt, a megadott értékek és az optikai megjelenés is ettől eltérhet. A legkülönfélébb üvegtermékek nagy száma nem teszi lehetővé, hogy az 1. táblázat korlátozásmentesen mindig alkalmazható legyen. Ilyen esetekben (pl. egy biztonsági üvegezés esetén) a különleges követelmény jellemzőket a használat mikéntjétől és a beépítési körülményektől függően kell értékelni. Bizonyos paraméterek értékelésekor a termék specifikus tulajdonságokat figyelembe kell venni.

A jelen minőségi irányelvet a szerződésben rögzített megállapodás, jogszabályi követelmények illetve a szabvány előírások felülírják.

Minősgi irányelvek

Minőségi irányelvek